الکساندرایت لوترونیک

دستگاه لیزر الکساندرایت لوترونیک دستگاه لیزر الکساندرایت لوترونیک یکی از قوی ترین و جدید ترین دستگاه های لیزر موهای زائد در دنیا می باشد، دلیل محبوبت این دستگاه از جمله موارد زیر است. بدون درد بدون بازگشت مناسب تمام رنگ پوست ها مناسب سن های مختلف در بالا فقط چند مورد از بارز ترین مزایای […]

لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد یکی از رایج ترین خدمات پوستی در کلینیک های زیبایی و همینطور در کلینیک مدیان، لیزر موهای زائد است، این نوع خدمات در کلینیک های مختلف با دستگاه های مختلف انجام می شود و در مجموع کار برداشت موهای زائد بدن با این نوع دستگاه ها انجام می شود، دستگاه هایی مانند […]