کاشت ابرو در یک جلسه

ابرو ها همیشه قسمتی قابل توجه و در دید هستند که اولین نگاه را به خود جذب می کنند و یکی از مشکلات عمده در خانوم ها کم پشت بودن ابرو ها یا از بین رفتن کامل آن هاست، ابروها نیز بعد از کنده شدن یا تاتو کردن دیگر رشد نمی‌کنند، پس کاشت ابرو طبیعی […]