لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد یکی از رایج ترین خدمات پوستی در کلینیک های زیبایی و همینطور در کلینیک مدیان، لیزر موهای زائد است، این نوع خدمات در کلینیک های مختلف با دستگاه های مختلف انجام می شود و در مجموع کار برداشت موهای زائد بدن با این نوع دستگاه ها انجام می شود، دستگاه هایی مانند […]